Kvalitativní ukazatele vajec | Drůbežárna Příbor – Klokočov

Drůbežárna Příbor – Klokočov

Kvalitativní ukazatele vajec

Vejce smějí třídit a balit pouze schválené třídírny, které mají přidělené registrační číslo a obdržely certifikaci. Naše třídírna a balírna patří mezi tyto schválené provozy určené k této činnosti (doklad o schválení a registraci).

Vejce se třídí dle kvality na vejce třídy A a vejce třídy B. Na třídící lince se vejce kontrolují, prosvěcují a všechny vejce, která neodpovídají požadavkům normy jsou zařazeny do jakostní třídy B. Tato třída je určena k průmyslovému zpracování.

Kvalitní vejce třídy A má čistou, nepoškozenou a neporušenou skořápku. Skořápka nesmí být naprasklá nebo rozbitá, znečištěná trusem, vaječným obsahem či nalepeným peřím. Žloutek vejce by měl být žlutý až oranžový a pevný, bílek by se neměl roztékat. Vejce musí mít předepsanou hmotnost pro uvedenou hmotnostní třídu. Žloutky ani bílky by neměly obsahovat cizí tělíska, např. krevní skvrny.

Srovnejte čerstvost, barvu žloutků a vynikající šlehatelnost našich vajec s ostatními. Budete mile překvapeni.

Barvy skořápek Barvy žloutků

Barva žloutku

Barva žloutku bývá od světle žluté po oranžovou. O tom, zda budou světlé, nebo tmavé, rozhoduje krmivo. Slepice, které se pasou venku, získávají rozhodující přírodní barviva – xantofyly z trávy. Ve velkochovech, kde slepice nemá přístup k zelenému krmivu, je možné barvy žloutků ovlivnit správně nakombinovanou krmnou směsí. Pro zákazníka je příjemnější si doma rozklepnou oranžovější vejce.

Kvalita bílku

Vejce tvoří bílek a žloutek. Žloutek je obalen bílkem.

Ve vejci jsou dva druhy bílku tzv. hustý bílek, toho je 80 % a 20 % tvoří řídký bílek. V hustém bílku jsou mléčně zbarvená poutka chalázy, která drží žloutek uprostřed bílku. Především podle bílku se posuzuje kvalita vajec. Bílek by měl být čistý, průhledný, nezakalený u kvalitních vajec až třpytivý. Kvalita konzumních vajec se zkouší taky laboratorně – u bílku se stanovuje tzv. Haughova jednotka – bílek se vyklepne na rovnou plochu a vyhodnotí se poměr mezi výškou a šířkou bílku. Bílek z čerstvého vejce se neroztéká, je vysoký, starší nosnice mívají někdy bílek řidší.

Další důležitá vlastnost bílku je jeho šlehatelnost.

Laboratorně se změří objem bílku před šleháním a po šlehání, je na to velmi přesný vzorec, ale obecně platí, že objem bílku po našlehání by měl být 4 až 7násobný. Taktéž se hodnotí trvanlivost pěny, to tím způsobem, že se změří výška našlehané pěny a znovu po 1 hod.. Hodnocení uvedená u bílku patří mezi nejdůležitější.

© Mgr. Dalibor Socha 2024