Drůbežárna Příbor – Klokočov | Chov nosnic na podestýlce, prodej vajec

Dobrý den, vítáme Vás na stránkách chovu nosnic na podestýlce

Nosnice v hale na podestýlceJsme malá rodinná farma chovu nosnic. Od r. 1996 provozujeme drůbežárnu v Příboře – Klokočově. Zaměřujeme se na odchov kuřic pro drobnochovatele a na chov nosnic k produkci konzumních vajec na podestýlce. Nosnice si sami odchováváme od jednodenních kuřiček.

Máme auditovanou třídírnu i balírnu vajec a 1× měsíčně jsou u nás prováděny kontroly státní veterinární správou. V pravidelných intervalech jsou odebírány vzorky na vyšetření salmonel ve Státním veterinárním ústavu. Veškerá chovatelská činnost probíhá v souladu s uplatněním zásad a pravidel správné hygienické výrobní praxe v návaznosti na odpovídající veterinární předpisy. Jsme řádnými členy Českomoravské drůbežářské unie.

Nosnice chováme v halách na podestýlce. Náš chov již od prvopočátku vzniku farmy upřednostňuje tuto formu chovu nosnic, která jim umožňuje projevit jejich přirozené chování. Patříme mezi jedny z prvních chovatelů, kteří s tímto způsobem chovu nosnic pro konzumní vejce v Česku začínali a současně se řadíme mezi statisticky uváděná necelá 3 % tohoto chovu v naší republice.

Vejce 2 CZZpůsob, jakým jsou nosnice u nás chovány, výrazně přispívá ke kvalitě jejich vajíček.

Cesta vajec ze snášecího hnízda k Vám našemu zákazníkovi je velmi rychlá a zaručuje extra čerstvost. Vejce dáváme do prodeje ihned v den snesení vajíčka, čímž jsou tyto vejce opravdu čerstvá.

Copyright Mgr. Dalibor Socha 2012