Značení vajec | Drůbežárna Příbor – Klokočov

Drůbežárna Příbor – Klokočov

Kódy na vejcích

Na vejcích z našeho chovu najdete označení 2 CZ 8709

Na vejcích z našeho chovu najdete toto označení 2 CZ 8709Malá razítka na skořápce jsou kódy producenta. Jistě jste si jich všimli i Vy.

Již od našeho vstupu do EU u nás začala platit povinnost označovat prodávaná vejce podle toho, z jakého typu chovu pocházejí. Označení zahrnují text na obalu vajec a číselný kód přímo na vejcích.

Vedle údajů na obalu vajec je mnohem důležitější kód na samotných vejcích, kterým musí každé vejce být označeno. Z tohoto malého razítka můžeme vyčíst tyto pro nás důležité informace: metodu chovu nosnic (jakým způsobem byla slepice, která vejce snesla chována), zemi původu vajíčka a podle registračního čísla hospodářství se dá identifikovat i výrobce vajec. Na skořápce může být uvedena také hmotnostní třída.

Na vejci je kód 2 CZ 8709

Číslo 2 Vám ukazuje na způsob chovu – existují celkem čtyři označení metod chovu nosnic:

Kód CZ značí – z kterého státu vejce pochází:

Konečná číslice:

Od Mezinárodní testovací stanice Ústrašice máme přiděleno Registrační číslo chovatele 81058709. Poslední čtyřčíslí je vedeno jako kód producenta.

Hmotnostní třídy pro vejce

Prodejní vstupJako zákazníka Vás jistě zajímá i velikost vajec.

Vejce jsou zařazována podle váhy do těchto 4 hmotnostních skupin. Nejmenší vajíčka snáší nosnice na počátku snášky, váží 35 až 53 gramy a jsou označována „S“. První vajíčka od nosnic bývají po stránce kvalitativních parametrů nejlepší. Další hmotnostní kategorie má označení „M“ a hmotnost 53 až 63 gramy. Označení „L“ mají vejce 63 až 73 gramy a vejce nad 73 gramy nesou značení „XL“. Ve velikosti vajec se vyskytují abnormality – 1 až 2 % snášky jsou velmi velká vejce 105 až 115 gramů, někdy i více a ta většinou obsahují 2 i 3 žloutky Velikost vajec se zvětšuje úměrně dle stárnutí nosnic. Složení vajec bývá stejné a je ovlivňováno krmnou směsí. Pouze poměr žloutek a bílek se liší. Obsah žloutku je ve všech vejcích přibližně stejný, ale s velikostí se zvyšuje obsah bílku.

Velikosti přehledněji:

© Mgr. Dalibor Socha 2024